Μαρία (Μάνια) Βογιατζή

Σύμβουλος απασχόλησης στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

H Μάνια Βογιατζή σπούδασε Οικονομικά με κατεύθυνση στην Οικονομική των Επιχειρήσεων στη Σχολή Νομικών & Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Συνέχισε τις σπουδές της στο Λονδίνο, στο City University, όπου παρακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Communications Policy Studies», στο τέλος του οποίου απέκτησε τον τίτλο Master of Arts. Εργάστηκε σε διαφημιστική εταιρία ως Υπεύθυνη Λογαριασμού (Account Executive) και στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη 1997” ως Στέλεχος Επικοινωνίας-Προβολής.

Στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ εργάζεται από τον Μάρτιο 1999 ως σύμβουλος απασχόλησης και ανέπτυξε τη δράση: Δικτύωση με την αγορά εργασίας & Προώθηση της απασχόλησης αποφοίτων. Ασχολείται με τη συλλογή νέων θέσεων εργασίας, οργάνωση επαγγελματικής πληροφόρησης καθώς και τον σχεδιασμό και υλοποίηση εκδηλώσεων σταδιοδρομίας και τις Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ. Συμμετέχει στη συμβουλευτική απασχόλησης φοιτητών/αποφοίτων και στη λειτουργία του 2ου Περιφερειακού ΓΔ.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά προγράμματα για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, το εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα του ΕΚΠΑ και το 2018-2019 παρακολούθησε το πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού προσανατολισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Υπηρεσίες και δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  για τη σύνδεση των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας

Το ΓΔ ΑΠΘ αποτελεί μια σύγχρονη, δυναμική δομή επαγγελματικού προσανατολισμού και στήριξης της απασχόλησης των φοιτητών και αποφοίτων του πανεπιστημίου.

Στην εισήγησή μας θα παρουσιάσουμε τις υπηρεσίες του ΓΔ για τη σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας. Το πως ανταποκρίνεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε το ΓΔ στην αποστολή του, αφενός ενδυναμώνοντας τους χρήστες των υπηρεσιών του προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία τους και να σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους διαδρομές και αφετέρου αναπτύσσοντας δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους εργοδοτικούς φορείς, προκειμένου να συνεργαστούν πιο στενά με το Πανεπιστήμιο προς όφελος των αποφοίτων, των ίδιων των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια της κοινωνίας.

Latest Events
August 1, 2020
March 17, 2021
January 17, 2021
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
December 1, 2020