Αγάπη Τσίκλη

Εθνική Μονάδα IKY/Erasmus+, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Αγάπη Τσίκλη εργάζεται στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το 2001. Έχει διατελέσει  Διευθύντρια Κατάρτισης σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και με αυτήν την ιδιότητα έχει συντάξει και αξιολογήσει πλήθος αιτήσεων προγραμμάτων Κατάρτισης που χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους. Έχει εργαστεί επίσης ως Εμπειρογνώμονας – Αξιολογήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε Ινστιτούτα και Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Από το 2012 εργάζεται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ και ειδικότερα στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως υπεύθυνη διαχείρισης σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας/ TOI LLP του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και Στρατηγικών Συμπράξεων KA2 του προγράμματος Erasmus+. Για κάποιο διάστημα έχει διατελέσει Υπεύθυνη Επικοινωνίας της ΕΜ/ΙΚΥ, έχει επιμεληθεί υλικό για δημοσιεύσεις και εκδόσεις και έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ημερίδων και συνεδρίων αναφορικά με το πρόγραμμα Erasmus+. Έχει σπουδάσει Γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στον τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, όπου είναι και υποψήφια διδάκτορας. Διαθέτει εκτενή ερευνητική εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η συμβολή του προγράμματος Erasmus+ για τη σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας

Το Erasmus+ αποτελεί βασικό εργαλείο για τη βελτίωση του προσωπικού και εργασιακού μέλλοντος των φοιτητών και των επαγγελματιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον Ευρωπαϊκό τους αυτοπροσδιορισμό. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες και τις δεξιότητες που δίνει το πρόγραμμα  Erasmus+ μέσα από τις βασικές του δράσεις ώστε να προετοιμαστούν οι νέοι για τη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. 

Latest Events
August 1, 2020
March 17, 2021
January 17, 2021
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
December 1, 2020