Τσαπουρνάς Κωνσταντίνος

Eκπαιδευτικός ΣυΕΠ – 1ο ΚΕΣΥ Α’ Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από το 2000 έως το 2018 έχει υπηρετήσει ως υπεύθυνος Σ.Ε.Π. σε ΚΕ.ΣΥ.Π. και Γρα.Σ.Ε.Π. ( Πολυγύρου, Θέρμης, Λευκού Πύργου, Νέων Επιβατών κ.α.)  Από το 2018 έως σήμερα υπηρετεί ως εκπαιδευτικός Συ.Ε.Π. στο 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α` Θεσσαλονίκης. Σπουδές: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Σπουδές στην Εκπαίδευση”, Ε.Α.Π. Πτυχίο Νομικής, Α.Π.Θ., Πτυχίο Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ., Πιστοποιητικό ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Πτυχίο ετήσιας εξειδίκευσης στη Παιδαγωγική και Διδακτική της Γενικής Τεχνολογίας,  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , συμμετοχές σε προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ ΚΠΣ (Δίκτυα Σ.Ε.Π., Κ.Ε.Θ.Ι., Καλλιρρόη του Α.Π.Θ., Ευρυδίκη του Δ.Π.Θ.) με την ιδιότητα, του Συντονιστή, του Νομαρχιακού Συντονιστή και του Επιμορφωτή, σε συμπράξεις σχολείων (Socrates/Comenius Δράση 1), σε ατομική κινητικότητα  με το πρόγραμμα “Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών σε Επιχειρήσεις”, CEDEFOP,  ARION (Study Visit) κ.α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας των Κ.Ε.Σ.Υ. για τη διασύνδεση με τα επαγγέλματα και τη αγορά εργασίας

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας (Π.Α.Σ.) αποτελούν θεσμική δράση επαγγελματικού προσανατολισμού εκτός του αναλυτικού προγράμματος και κάθε χρόνο υλοποιούνται  από σχολικές μονάδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την ενίσχυση της αυτογνωσίας και την υποστήριξη των μαθητών/τριών στην χάραξη Σταδιοδρομίας σπουδών. Κατά την εισήγηση θα παρουσιαστούν πρωτότυπες προτάσεις Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και αντίστοιχες συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς υποστήριξης.  

Latest Events
August 1, 2020
March 17, 2021
January 17, 2021
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
December 1, 2020