Κατερίνα Παπακώτα

Σύμβουλος Σταδιοδιοδρομίας στο ΓΔ ΑΠΘ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η  κα Κατερίνα Παπακώτα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κι έχει  ολοκληρώσει το 3ετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης  στην «Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία» ως Υπότροφος του ΙΚΥ στο τομέα της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Επίσης, έχει παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ. Εργάζεται στο Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ ως σύμβουλος σταδιοδρομίας από το 1999.  Πιο συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας σε φοιτητές και αποφοίτους του ΑΠΘ. Έχει εργαστεί επίσης σε Κρατικές Δομές Ψυχικής Υγείας αλλά και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης εφήβων και ενηλίκων τόσο σε θέματα απασχόλησης όσο και στην πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Έχει λάβει μέρος σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με θέματα κοινωνικής, εργασιακής, οργανωτικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Υπηρεσίες και δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη σύνδεση των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας

 

Το ΓΔ ΑΠΘ αποτελεί μια σύγχρονη, δυναμική δομή επαγγελματικού προσανατολισμού και στήριξης της απασχόλησης των φοιτητών και αποφοίτων του πανεπιστημίου.

Στην εισήγησή μας θα παρουσιάσουμε τις υπηρεσίες του ΓΔ για τη σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας. Το πως ανταποκρίνεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε το ΓΔ στην αποστολή του, αφενός ενδυναμώνοντας τους χρήστες των υπηρεσιών του προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία τους και να σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους διαδρομές και αφετέρου αναπτύσσοντας δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους εργοδοτικούς φορείς, προκειμένου να συνεργαστούν πιο στενά με το Πανεπιστήμιο προς όφελος των αποφοίτων, των ίδιων των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια της κοινωνίας.

Latest Events
August 1, 2020
March 17, 2021
January 17, 2021
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
December 1, 2020