Μένιος Κοντοβάς

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

O κ. Κοντοβάς, είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., (Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» του τομέα Διοικητικής Επιστήμης του τμήματος  Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.

Σημέρα εργάζεται στον ΟΑΕΔ σε θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Απασχόλησης και είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, κατάρτιση και υλοποίηση ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης, έκδοση εγκυκλίων κλπ. Τέλος έχει ενεργό συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες , είτε ως συμμετέχων είτε ως ομιλητής.         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Το θέμα της παρουσίασης είναι :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.

Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν τα προγράμματα απασχόλησης και αυταπασχόλησης που υλοποιούνται την παρούσα χρονική στιγμή από τον ΟΑΕΔ καθώς και τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα κατά το έτος 2021.

Latest Events
August 1, 2020
March 17, 2021
January 17, 2021
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
December 1, 2020