Έφη Γερωνυμάκη

Προϊσταμένη της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Έφη Γερωνυμάκη είναι Προϊσταμένη των υπηρεσιών σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας και του Euraxess Services Centre στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και έχει ολοκληρώσει εκπαιδεύσεις στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και το coaching. Ως υπότροφος του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής συμμετείχε στο International Visitor Leadership Program (IVLP) – πρόγραμμα “Career Centers at U.S. Universities”. Στη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχει σχεδιάσει  και παράσχει υπηρεσίες σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικό υλικό, έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές ομάδες για την εκπόνηση σχετικών μελετών, ενώ έχει σχεδιάσει και συντονίζει το “Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων”, το μοναδικό ανάλογο πρόγραμμα στην Τ.Ε. στην Ελλάδα. Συνεχίζει να εργάζεται με όραμα την ανάπτυξη των υπηρεσιών σταδιοδρομίας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, της επιχειρηματικής εκπαίδευσής τους και της διασύνδεσης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Δράσεις της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης και της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους φοιτητές/τριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρουσίαση ενός Μοντέλου Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την απόκτηση επιχειρηματικής νοοτροπίας και δεξιοτήτων, το οποίο χρησιμοποιεί για την ανάπτυξή του το Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων EntreComp, μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στις προκλήσεις με στοιχεία παιχνιδοποίησης. Το “Μοντέλο Πρακτικής Άσκησης EnterMode” αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Enter Mode .

Latest Events
August 1, 2020
March 17, 2021
January 17, 2021
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
December 1, 2020