Δημήτριος Γαϊτάνης

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δημήτρης Γαϊτάνης είναι Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο θεσμό.  Είναι κάτοχος πτυχίου Τμήματος ΦΠΨ, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και διδακτορικού στην παιδαγωγική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στο Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ). Σήμερα εργάζεται στον ΕΟΠΠΕΠ σε θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Έχει διατελέσει υπεύθυνος εθνικών και ευρωπαϊκών έργων με αντικείμενο την επιστημονική υποστήριξη,  πιστοποίηση και αναβάθμιση των προσόντων των συμβούλων και των φορέων επαγγελματικού προσανατολισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την εκπόνηση ερευνών και την ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών ΣυΕΠ (ΕΠΕΑΕΚ, ΕΣΠΑ, Horizon, LdV κλπ). Σχετικά του άρθρα έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διατελέσει εθνικός εκπρόσωπος στο ευρωπαϊκό Δίκτυο ELGPN και μέλος των ομάδων εργασίας των ευρωπαϊκών δικτύων Euroguidance και Europass.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ο ρόλος της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στη διασύνδεση των πολιτών με την αγορά εργασίας.

Η ποιοτική δια βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, αλλά αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του ατόμου, της εκπαίδευσης / κατάρτισης και της απασχόλησης. Με το δεδομένο αυτό η εισήγηση θα θέσει το γενικό πλαίσιο και την ανάγκη που υπαγόρευσε την διοργάνωση του συνεδρίου και θα προσπαθήσει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: “Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια της αποτελεσματικής διασύνδεσης με τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας με βάση τις ανάγκες των νέων και πως μπορεί να συμβάλει η ΣυΕΠ;”, “Ποια εργαλεία και καλές πρακτικές μπορούν  να αξιοποιήσουν οι διαμορφωτές πολιτικής, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας – φορείς επαγγελματικού προσανατολισμού, η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και οι τελικοί ωφελούμενοι;”

Latest Events
August 1, 2020
March 17, 2021
January 17, 2021
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
December 1, 2020