Κατερίνα Αργυροπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Η Κατερίνα Αργυροπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πολυετή ενεργό ενασχόληση με το γνωστικό αντικείμενο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και συμμετοχή σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Στο ερευνητικό και συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε ελληνικά και αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά ή αυτοτελείς τόμους, ενώ ανακοινώσεις της έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις σύγχρονες προσεγγίσεις σταδιοδρομίας, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης και σχεδιασμού σταδιοδρομίας. Είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (IAEVG) και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Το Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στην παρούσα εισήγηση γίνεται η παρουσίαση του εθνικού πλαισίου ικανοτήτων διαχείρισης ζωής και σταδιοδρομίας (life/career competences framework), το οποίο περιλαμβάνει ένα εύρος δεξιοτήτων που διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών σχεδίων ζωής και σταδιοδρομίας των ανθρώπων. Οι ικανότητες αυτές κατανέμονται σε θεματικές περιοχές και αναπτύσσονται μέσω περιγραφικών δεικτών και αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Με την προσέγγιση αυτή αναδεικνύεται τόσο το πολυδιάστατο περιεχόμενό τους, όσο και η αναγκαιότητα εμπλοκής ποικίλων επαγγελματιών στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων ανάπτυξης των ικανοτήτων διαχείρισης ζωής και σταδιοδρομίας από νεαρή ηλικία.

Latest Events
August 1, 2020
March 17, 2021
January 17, 2021
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
December 1, 2020