Άγγελος Αγγελίδης

Συντονιστής Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Enterprise Europe Network-Hellas)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Άγγελος Αγγελίδης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το Alba Graduate Business School και πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ΕΑΠ.

Εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), από τον Μάρτιο του 2019, ως επικεφαλής για τον συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων του Enterprise Europe Network Hellas (ΕΕΝ Hellas) και αρκετών ακόμη ευρωπαϊκών έργων που υλοποιεί ο φορέας. Στα πλαίσια των καθηκόντων του, συντονίζει τις δράσεις του δικτύου, και συνεισφέρει στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων της Μονάδας Καινοτομίας & Δικτύωσης. Παράλληλα είναι πιστοποιημένος αξιολογητής διαχείρισης ψηφιακής καινοτομίας, από την Improve Academy (Improve Digital Innovation Quotient Guide).

Έχει εργαστεί οικονομικός και διοικητικός διευθυντής επί έξι έτη στην Ισπανική κατασκευαστική εταιρεία Obras Subterraneas SA σε Νορβηγία και Ελλάδα ενώ εργάστηκε ως Business Analyst επί δύο έτη στα γραφεία της μητρικής εταιρείας στη Μαδρίτη. Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει επίσης εικοσαετή παρουσία σε θέσεις ευθύνης στο οικονομικό τμήμα των κατασκευαστικών εταιρειών Έδραση Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ και Arcon Constructions ΑΤΕ, σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Στη διάρκεια της καριέρας του εκτός από την οικονομική διαχείριση, έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε ποικίλες συνθήκες και έχει φέρει εις πέρας έργα που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία νέων εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό παίζοντας μάλιστα και το ρόλο του νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή των εταιρειών αυτών.

Κατά την επαγγελματική του πορεία έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων σχετικά με χρηματοοικονομικά θέματα. Έχει επίσης φροντίσει να επικαιροποιεί τις γνώσεις του πάνω στη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Μιλάει Αγγλικά και Ισπανικά και έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Enterprise Europe Network: Βοηθώντας ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις και Ερευνητικές Ομάδες να αναπτυχθούν διεθνώς

Το θέμα της εισήγησης αφορά το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δικτύωσης Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) το οποίο πραγματεύεται την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Το ΕΕΝ αποτελεί τον κεντρικό μηχανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικών πολιτικών. Πρόκειται για μια μία ιδιαίτερα φιλόδοξη και σύνθετη προσπάθεια που έχει σαν σκοπό να ενοποιήσει και ολοκληρώσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τις ΜμΕ στη λογική του «one-stop-shop» και υπό το μανδύα ενός μοναδικού οργανωτικού μηχανισμού-δικτύου.

Latest Events
August 1, 2020
March 17, 2021
January 17, 2021
Ads
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts
December 1, 2020